Ambitiøs Senior IT & Business Analyst søges til BI & Analytics Gazelle-virksomhed 

Kan du noget helt særligt inden for BI og datavisualisering? Har du erfaring med Microsoft Power BI, DAX, Power Platformen, Azure og SQL  og kunne du tænke dig arbejde med nogle af Danmarks største virksomheder? Så er det dig, vi søger!  

VENZO Analytics søger ambitiøse Senior IT & Business Analysts til en hurtigt voksende BI og Analytics virksomhed. Vi har kontor i København NV og Aarhus og arbejder med:  

  • Analytics og visualisering i Microsoft Power BI og Power Platformen 
  • Data warehouse modernisering og migrering til Azure  
  • BI migrering fra særligt Tableau, Qlick og TARGIT til Microsoft Power BI   
  • IT Service Management (ITSM) og Financial Analytics   
  • Demokratisering af data og BI self-service. 

Hertil har vi udviklet et koncept, der integrerer datavidenskab og psykologi ved datavisualisering med henblik på at styrke ledelsens evne til at træffe beslutninger og skabe forandringer i deres organisation. Se her et par korte videoer om, hvordan vi arbejder og vores samarbejde med kunder og partnere:  

Om dig og dine kvalifikationer  

Du er motiveret af at visualisere data i æstetisk smukke dashboards, som er enkle (less is more), og som understøtter ledelsens behov for et hurtigt og effektivt overblik. Vi måler vores succes med dashboards/datavisualisering ved, at de bliver aktivt anvendt af kunderne – og skaber et reelt grundlag for beslutning og ændret adfærd. Derfor er det afgørende, at du kan identificere og forstå kundens behov for ”data storytelling” – dvs. sætte dig ind i de svar, som datavisualiseringen skal give og den ændrede adfærd, som det skal skabe for kunden.  

Vi arbejder efter et princip, vi kalder ”10-60-600”. Det betyder, at et dashboard skal skabe overblik indenfor 10 sekunder, identificere afvigelser og handlemuligheder inden for 60 sekunder, og give mulighed for at ”drille ned” og udforske rådata og årsagsforklaringer indenfor 600 sekunder. Alt sammen med udgangspunkt i kunden behov og forretning. Du er motiveret for at forstå kundens behov og visualisere data, så de understøtter ”10-60-600” designprincippet og styrker kundens evne og mulighed for at træffe beslutninger og skabe ændret adfærd.  

Du har erfaring med Microsoft Power, DAX, SQL – og forstår at bruge kildedata til at designe data warehouses (DWH fact dimensioner etc.). Du er Microsoft certificeret i en eller flere decilpiner.   

Det er en fordel, hvis du har erfaring med migrering fra Qlick, Tableau eller TARGIT til Microsoft Power BI. Det er yderligere en fordel, hvis du har erfaring med at etablere skalérbar cloud infrastruktur til SaaS services – som eksempelvis VENZO Azure Cost Management Service. Se også denne Power BI live demo af løsningen. 

Din tilgang til problemløsning er pragmatisk og agil, og du er vant til skabe bro mellem forretning og rå datasæt. Du søger konstant at forenkle og simplificere og forstår vigtigheden af kundens deltagelse i den proces.   

Du har bopæl i Danmark og kan fremvise en ren straffeattest.  

Vi tilbyder en anderledes BI og Analytics arbejdsplads 

VENZO Analytics er en ambitiøs virksomhed med drevne ambitiøse medarbejdere og plads til personlig og faglig udvikling. Vi har det princip, at ”din markedsværdi skal stige gennem dit arbejde, mens du fastholdes gennem trivsel og godt kollegaskab”. Derfor søger vi konstant udfordringer og uddannelse/certificeringer, som gør os selv og hinanden dygtigere. Vi måler os selv i kundernes positive tilbagemeldinger – og sætter en ære i, at vores løsninger gør en markant og mærkbar forskel for kunderne. Denne forskel kan være gennem reducerede omkostninger til cloud infrastruktur eller ved at skabe dashboards, som bliver anvendt til at tage beslutninger samt skabe ændret adfærd hos kunderne. Se disse kundevideoer på Rambøll og Forsikringens Datacenter som eksempler. Vi vil ganske enkelt se, høre, og mærke, at vores løsninger gør en forskel for kunderne.  

Vi søger de absolut bedste – og de bedste i vores perspektiv er dygtige og ambitiøse kollegaer, som forstår at støtte og hjælpe hinanden til at lykkes i fællesskab. Vi er et hold, og vi passer på hinanden. 

Vores omgivelser er uprætentiøse og afslappede. Påklædning varierer fra vandkæmmet hår og jakkesæt til T-shirts og kondisko. Det afgørende er ambitioner, kvalifikationer og evnen til at samarbejde og lykkes i fællesskab. Vi er meget forskellige, men forenet i at lykkes som et hold. 

Om stillingen som Senior IT & Business Analyst og ”Trusted advisor” 

Som Senior IT & Business Analyst vil du indgå som en vital del af vores Analytics team samt indgå aktivt i at understøtte leverancer på én eller flere forskellige kundeprojekter. Du vil indgå i et tæt samarbejde med forretningsressourcer både internt i VENZO og hos kunder.  

Projekterne er forskellige og kan variere lige fra migrering og visualisering af et Excel-regneark til etablering af en global rapporteringsplatform. Hertil kommer migrering fra Qlick, Tableu og TARGIT til Microsoft Power BI. Den røde tråd er data warehouse modernisering, BI demokratisering/self-service og datavisualisering (som bygger på VENZOS 10-60-600 princip). Din rolle og fokus vil afhænge af din erfaring, kompetencer og interesser. I det omfang du motiveres af salg, vil du medvirke til pre-sales og tilbudsskrivning.  

Vi arbejder typisk i teams bestående af en projektleder, Power BI specialist (datavisualisering) og backend specialist (data warehouse, Azure, SQL, SSAS). Ved større projekter bemandes med flere kollegaer, og opgaver/projekter løses selvstændigt/alene eller i mindre grupper. Uanset projektets størrelse, er samarbejde og adgang til kollegaernes input og sparring en afgørende faktor.    

Du vil desuden indgå i rådgivning og vejledning af kunder – og medvirke til at udarbejde BI strategier og beslutningsoplæg til kundernes valg af fremtidig dataplatform. Du forstår således betydningen af rollen som ”Trusted Advisor” og evner at sætte dig ind i kundens behov og forretning, så du kan vejlede og rådgive optimalt.   

Case og præsentation for ledelsen  

I forbindelsen med rekrutteringsprocessen, vil du blive bedt om at løse en case. Casen omfatter et dataudtræk og en række spørgsmål, som skal løses i Power BI og præsenteres for ledelsen i VENZO Analytics.  

Om VENZO 
Som ansat i VENZO kan du se frem til et selvstændigt job med bred kontakt til såvel kunder som hele VENZO’s organisation. Kulturen er dynamisk med en uformel og direkte omgangstone – og du vil i høj grad få mulighed for at sætte dit eget præg på stillingen. Derudover lægger vi stor vægt på, at du løbende udvikler og styrker dine kompetencer, da det er afgørende for VENZO at fastholde et højt fagligt niveau blandt vores medarbejdere. Lønnen afspejler dine kompetencer.  

Hvis du mener, det er dig, vi leder efter, og at du har det der skal til for at blive en del VENZO, så kontakt os nu. Send din ansøgning og CV til os på e-mail hr@venzo.com att.: Mads Liebst – og har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Director, Mads Liebst på tlf. +45 2578 4028 eller Partner, Søren Anderberg på telefon +45 2029 4673.