VENZO Hosting opnår it-revisionserklæring

VENZO Hosting er nu godkendt ifølge international revisionsstandard ISAE 3402 Type 2.

I forbindelse med revisionserklæringen er der blevet foretaget en uvildig gennemgang og kontrol af VENZO Hostings systemer, sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsprocesser. Revisionen er gennemført af revisionsselskabet REVI-IT, der er et specialiseret inden for IT, og følgende områder er blevet vurderet:

  • VENZO Hostings systemer og tekniske løsninger: Her kontrolleres, at driftsprocedurer og serviceydelser sker i overensstemmelser med aftaler og krav, samt at data behandles forsvarligt jf. lovgivning. Desuden kontrolleres den fysiske sikkerhed, herunder sikring af udstyr samt adgangssikkerhed mv.
  • VENZO Hostings sikkerhedsforanstaltninger: Her kontrolleres de overordnede retningslinjer for informationssikkerhed, herunder risikohåndtering, sikkerhedspolitik mv.
  • VENZO Hostings arbejdsprocesser: Her kontrolleres de etablerede procedurer ift. systemvedligeholdelse, dokumentation, kommunikation, beredskabsplaner mv. 

It-revisionserklæringen dokumenterer således, at VENZO Hosting opfylder en række krav til kvalitet og sikkerhed – og den er dermed vores kunders sikkerhed for, at vi leverer et højt sikkerhedsniveau og håndterer data forsvarligt, når de outsourcer deres it til os. 

Revisionen gennemføres årligt for løbende at sikre, at VENZO Hostings systemer og processer fortsat lever op til de højeste standarder, når det gælder kvalitet og sikkerhed.

ISAE-3402.png (1)

Hos VENZO tager vi udgangspunkt i din virkelighed, når vi designer og udvikler din it-infrasstruktur. Og vi følger med, hvis din virkelighed skifter...

Denne hjemmeside anvender cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Læs mere

Acceptér og luk